Không. Đây là sản phẩm kỹ thuật số nên chúng tôi từ chối hoàn tiền trong bất kỳ hình thức nào, vì vậy bạn cần xem kỹ demo cũng như sự hỗ trợ từ chúng tôi trước khi mua hàng.